naslovnica
  

Domski filmovi

Maskenbal 2017. I

Maskenbal 2017. II

Maskenbal 2017. III

Božićna priredba 2016. I

Božićna priredba 2016. II

Božićna priredba 2016. III

Božićna priredba 2016. IV

Dobrodošlica, Kiše jesenje

Dobrodošlica, Zbog tebe

"Of The Night", Domijada Čakovec 2016.

"Hallelujah", Domijada Čakovec 2016.

"Pismo mrtvog pjesnika", Domijada Čakovec 2016.

"Zaljubitis", Valentinovo 2016

"Ružo crvena", Valentinovo 2016

"Jedan život malo je", Valentinovo 2016

Božić u domu

Zvončići

Od Božića do Božića

Four River Film Festival, Karlovac, Nikolina Bocij, 25.6.2015.

Rudari i šetači

"Some nights", Domijada Maruševec 2015.

"Nothing Really Matters", Domijada Maruševec 2015.

Proglašenje pobjednika, natjecanje Crvenog križa, Sveti Ivan Žabno, 14. ožujka 2015.

Domski fašnik 2015., Život je maskenbal

Valentinovo 2015., Stjepan Kormanić, „Jedan život malo je“

Valentinovo 2015., Nenad Borojević, „Pelin i med“

Valentinovo 2015., Bernardica Mežnarić, Martina Burić, „Generale“

Nenad Borojević, Mihael Čerti, „Hajde da ludujemo ove noći“

Valentinovo 2015., Žiri, „Dom traži zvijezdu 2015“

Valentinovo 2015., Jelena Vučković, Imešek Ivana, „Uno momento“

Valentinovo 2015., Ivorek Marija, „Kiša“

Valentinovo 2015., Marko Loparić, Mihaela Senjan, „Sve još miriše na nju“

Valentinovo 2015., Nenad Borojević, Mihael Čerti, „Hajde da ludujemo ove noći“

Baško Polje 2014. "Just give me a reason“, Nenad Borojević, Matea Medač

"Just give me a reason", Nenad Borojević, Matea Medač, Domijada 2014

"Možda te zaista volim", Nikolina Bocij, Domijada 2014

Fašnik 2014

Blago onom tko te ima

Vranac

Nirvana

Prijateljice

pogledi u tami

Prijateljice 2

Ako su to samo bile laži

Ljubila je prvi put

Tražena si roba u gradu

The Unforgiven

Prijateljice (Priredba dobrodošlice za nove učenike, 2013.)

Biba i Vilma, Esma, Sve je ona meni (Priredba dobrodošlice za nove učenike, 2013.)

Hontlari (Priredba dobrodošlice za nove učenike, 2013.)

The Jocker Borojevic i Matea, 2013.

Gangnam Style I, Fašnik 2013.

Gangnam Style II, Fašnik 2013.

Sv. Nikola u domu, 2012.

Dobrodošlica za nove učenike, 2012., "Jedan život malo je"

Dobrodošlica za nove učenike, 2012., Italiana 1

Dobrodošlica za nove učenike, 2012., Italiana 2

Fašnik 2012.

Ai Se Eu Te Pego, Domijada 2012.

"Izvuci me", Mario Pecimotika, Domijada 2012.

Aforizam za svaki dan :

Učenički dom Križevci  |  kontakt  |  mapa stranica