Izbornik

Posebni programi

Svaki odgajatelj je zadužen za provođenje jednog posebnog programa:

„Prevencija ovisnosti“

Voditelj: Igor Dodik, dipl. soc. radnik

Ciljevi

 • aktivno sudjelovanje i prisutnost učenika u realizaciji domskih preventivnih programa
 • formiranje domskog povjerenstva, tzv. ESPO grupa
 • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremeno otkriti konzumente istih

Ishodi

 • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
 • predstaviti se drugim učenicima
 • prepoznati osobine sličnih interesa
 • izgraditi dvorac od papira i novina
 • opisati štetne posljedice klađenja i kockanja
 • prepoznati važnost donošenja odluka u rizičnim situacijama
 • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
 • upoznati se s opasnostima i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti
 • informirati o vrstama droga, uzrocima i motivima zlouporabe droga
 • objasniti utjecaj droga na organizam i psiho-fizičko zdravlje
 • potaknuti odbojan stav prema uzimanju sredstava ovisnosti
 • usporediti različite vrste zaštite

Sport i zdravlje

Voditeljica: dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi

 • Jačati socio-emocionalne vještine učenika kroz sport
 • Razviti empatiju i asertivnost učenika

Ishodi

 • Pokazati empatiju
 • Prihvatiti pravila života i rada u grupi
 • Prakticirati svakodnevno usvojene vježbe
 • Prihvatiti svoji ili tuđu invalidnost kao dio života
 • Obilježiti značajnije datume
 • Prepoznati važnost prirode

Građanski odgoj

Voditelj: Đorđe Kozomara, dipl. politolog

Ciljevi

 • Jačati i unaprjeđivati građanske kompetencije učenika
 • Jačanje osobnih resursa učenika, pozitivnih životnih vrijednosti, razumijevanja, empatije i tolerancije
 • Jačati i unaprijediti svijest učenika o pravima i toleranciji prema drugim narodima, kulturama i religijama

Ishodi

 • Ponašati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanove
 • Propisanom demokratskom metodom izabrati predstavnike odgojne skupine
 • Prepoznati sustav vrijednosti na vrhu kojeg su etičke i estetske vrednote – dobro i lijepo.
 • Jačati znanja i vještine kroz rasprave, debatiranja i radionice
 • Izraditi panoe, obilježiti bitne datume

Kultura življenja i baština

Voditeljica, Marija Kovačić

Ciljevi

 • Aktivirati kreativnost i stvaralačku energiju;
 • Prikazati ideje, osjećaje i doživljaje u umjetničkom djelu;
 • Poticati na kreativno izražavanje u Domu;
 • Poticati originalnost, individualnost, spontanost;
 • Upoznati nove tehnike rada;
 • Poticati na osmišljavanje obilježavanje blagdana rođenja Isusa Krista, Božića;
 • Upoznati učenike sa uskrsnim običajima;
 • Izraditi radove za Domijadu iz područja: slika, crtež, skulptura, modni dizajn, industrijski dizajn, instalacija, rukotvorine, keramika

Ishodi

 • Usvojiti pojmove: Domoljublje, himna, tradicija, reciklirani materijal, ekološki materijal, quiling, prirodni i ostali materijali,
 • Oblikovanje materijala, spajanje raznih materijala u cjelinu, Božić, Uskrs…
 • Osmisliti, urediti i pripremiti nacrt uređenja za zimsku i ljetnu sezonu – cvijetnjak ispred doma- sezonskim biljem, trajnicama i prirodnim materijalima
 • Urediti prostor Doma kreativnim radovima učenika

Slobodno vrijeme kroz sport i zdravlje

Voditelj: Alan Franjković

Ciljevi

 • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za sredstva ovisnosti te koristiti slobodno vrijeme aktivno, različitim sportskim i društvenim programima
 • poticati učenike na aktivno sudjelovanje

Ishodi

 • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
 • predstaviti se drugim učenicima
 • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
 • objasniti utjecaj igara na organizam i psiho-fizičko zdravlje
 • usporediti različite vrste zaštite od neželjenih sadržaja na društvenim mrežama

Domski volonteri

Voditeljica: Sanela Hrg

Ciljevi

 • Aktivno sudjelovanje učenika u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima Doma i zajednice

Ishodi

 • Potaknuti međusobno uvažavanje i prihvaćanje između učenika
 • Razviti empatiju
 • Prepoznati tuđe potrebe
 • Razviti  humanost

Zaštita okoliša i potrošača

Voditelji: odgajatelji, stručna suradnica, ravnateljica i ostali radnici Doma

Ciljevi

 • izgraditi pozitivan sustav vrijednosti kod učenika u odnosu na potrebu očuvanja kvalitete okoliša te racionalno korištenje prirodnih izvora
 • Upoznati učenike s obvezama, pravima i zaštitom potrošača

Ishodi

 • razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša
 • razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša
 • donositi osviještene i odgovorne odluke
 • razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša i njegovih izvora i zaliha
 • reciklirati
 • navesti prava i obveze potrošača

Copyright 2021. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci

Izrada: Igor Jelen