Izbornik

Posebni programi

Svaki odgajatelj je zadužen za provođenje jednog posebnog programa:

„Prevencija ovisnosti“

Voditelj: Igor Dodik, dipl. soc. radnik

Ciljevi

 • aktivno sudjelovanje i prisutnost učenika u realizaciji domskih preventivnih programa
 • formiranje domskog povjerenstva, tzv. ESPO grupa
 • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremeno otkriti konzumente istih

Ishodi

 • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
 • predstaviti se drugim učenicima
 • prepoznati osobine sličnih interesa
 • izgraditi dvorac od papira i novina
 • opisati štetne posljedice klađenja i kockanja
 • prepoznati važnost donošenja odluka u rizičnim situacijama
 • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
 • upoznati se s opasnostima i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti
 • informirati o vrstama droga, uzrocima i motivima zlouporabe droga
 • objasniti utjecaj droga na organizam i psiho-fizičko zdravlje
 • potaknuti odbojan stav prema uzimanju sredstava ovisnosti
 • usporediti različite vrste zaštite
 • obrazložiti važnost odgovornog spolnog ponašanja
 • prepoznati osobne granice i potrebe u partnerskim odnosima
 • opisati obilježja nasilne veze
 • prepoznati štetan utjecaj alkohola na odnose u vezi

Građanski odgoj

Voditelj: Đorđe Kozomara, dipl. politolog

Ciljevi

 • obilježiti dan sjećanja na stradanja u Vukovaru
 • natjecati se na regionalnoj/državnoj domijadi, recitacija
 • unaprjeđivati i jačati vještine i stavove učenika
 • jačanje osobnih resursa učenika, pozitivnih životnih vrijednosti, razumijevanja, empatije i tolerancije
 • jačanje govorne i izražajne sposobnosti i vještine učenika
 • njegovanje kulture lijepog govorenja, oblikovanja, kreativnosti, snalažljivosti…
 • jačanje socijalnih vještina učenika
 • senzibiliziranje učenika za građansku participaciju (odgovornost)
 • jačati vještinu scenskog (javnog) nastupa učenika
 • jačati govorne i izražajne sposobnosti učenika
 • upoznavanje učenika s različitim aspektima, problemima i kontroverzama socijalne zbilje (ekološki problemi, ljudska prava, dječja prava, osnove demokracije…)

Ishodi

 • ponašati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanove
 • propisanom demokratskom metodom izabrati predstavnika i zamjenika predstavnika odgojne skupine
 • pripremiti se za natjecanje i javni nastup
 • tražiti rješenja problema kroz zajednički rad i suradnju s drugim učenicima
 • obilježavati važne datume vezane uz knjigu i čitanje, ljude, životinje, prirodu, državne i vjerske blagdane
 • prepoznati sustav vrijednosti na vrhu kojeg su etičke i estetske vrednote – dobro i lijepo
 • jačati pravilno izražavanje i dikciju, jačati kreativnost
 • jačati govorne i izražajne sposobnosti i vještine
 • učiti iskazivati svoje osjećaje, sposobnosti, sklonosti i stavove
 • kritički, logički i kreativno razmišljati
 • analizirati problem i koncipirati moguća rješenja
 • oblikovati argumente vezane za problem i njegovo rješenje
 • kritički analizirati argumente
 • javno govoriti i raspravljati na artikuliran, tolerantan i argumentiran način
 • priprema, organizacija i postava informativnih panoa

Zdravstveno prosvjećivanje i zdravo življenje

Voditeljica: dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi

 • Upoznati svoj psihofizički razvoj
 • Obilježiti Dan pješačenja organiziranom turom
 • Naučiti o pogreškama u prehrani i vježbanju
 • Informirati se o utjecaju medija
 • Uvažiti tuđa razmišljanja o vježbanju
 • Prepoznati važnost vježbanja
 • Osvijestiti važnost radne sposobnosti
 • Ukazati na važnost međuljudskih odnosa, te podići prag tolerancije

Ishodi

 • Prakticirati i inicirati povezanost u grupi
 • Napisati dobre želje za kolege i kolegice iz grupe
 • Predložiti svoje metode za bolji odnos u grupi
 • Usvojiti vježbe za podizanje radne sposobnosti
 • Održavati radnu sposobnost
 • Uočiti važnost vježbanja i pravilne prehrane
 • Usvojiti naviku redovnog vježbanja i prehrane
 • Usvojiti potrebu za vježbanjem
 • Koristiti stečenu naviku vježbanja u daljnjem radu

„Zajedno smo jači“

Voditeljica: Tamara Vrhovec, prof. pedagogije, stručna suradnica pedagoginja savjetnik

Ciljevi

 • obilježiti dan sjećanja na stradanja u Vukovaru
 • potaknuti razvoj svijesti o pravima i toleranciji prema drugim ljudima, narodima, kulturama i religijama
 • poticati razvoj suradnje i komunikacije u međusobnim odnosima učenika
 • osvijestiti važnost očuvanja kulturnog identiteta
 • razviti socijalne vještine, empatiju i pozitivan stav prema volontiranju i humanitarnom radu

Ishodi

 • uključiti se u humanitarne aktivnosti, izraditi pano, instalaciju, navesti pravila i oblike grupnog rada
 • Pridržavati se pravila grupe
 • Sudjelovati u akcijama solidarnosti, volontirati i pružati pomoć učenicima s posebnim potrebama
 • Razumjeti ekološka pitanja, razviti spremnost za djelovanje na očuvanje okoliša, čitati

Kultura življenja i baština

Voditeljica, Marija Kovačić

Ciljevi

 • poticati na osmišljavanje obilježavanja godišnjice stradavanja Vukovara
 • poticati na kreativno izražavanje u Domu
 • poticati orginalnost i spontanost
 • upoznati nove tehnike rada sa prirodnim materijalima
 • upoznati učenike sa Hrvatskim uskrsnim običajima

Ishodi

 • usvojiti pojmove: dani kruha, bezimen, Betlehem, Vuzmica, sukob, suradnja, miroljubivo rješavanje problema
 • urediti cvjetnjak ispred doma trajnicama
 • urediti prostor doma radovima učenika
 • Prezentirati radove učenika na manifestacijama u gradu

Slobodno vrijeme kroz sport i zdravlje

Voditelj: Alan Franjković

Ciljevi

 • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za sredstva ovisnosti te koristiti slobodno vrijeme aktivno, različitim sportskim i društvenim programima
 • poticati učenike na aktivno sudjelovanje

Ishodi

 • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
 • predstaviti se drugim učenicima
 • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
 • objasniti utjecaj igara na organizam i psiho-fizičko zdravlje
 • usporediti različite vrste zaštite od neželjenih sadržaja na društvenim mrežama

Zaštita okoliša i potrošača

Voditelji: odgajatelji, stručna suradnica, ravnateljica i ostali radnici Doma, u okviru temeljnih, posebnih i izbornih programa

Ciljevi

 • izgraditi pozitivan sustav vrijednosti kod učenika u odnosu na potrebu očuvanja kvalitete okoliša te racionalno korištenje prirodnih izvora
 • Upoznati učenike s obvezama, pravima i zaštitom potrošača

Ishodi

 • razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša
 • razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša
 • donositi osviještene i odgovorne odluke
 • razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša i njegovih izvora i zaliha
 • reciklirati
 • navesti prava i obveze potrošača

Copyright 2019. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci

Izrada: Igor Jelen