Izbornik

Slobodne aktivnosti

U Učeničkom domu Križevci učenici mogu odabrati sljedeće slobodne aktivnosti odnosno grupe:

Košarka i nogomet

Voditelj: Igor Dodik

Ciljevi

 • Organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi

 • potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • sportskim aktivnostima prevenirati različite oblike rizičnog ponašanja
 • prepoznati pozitivne životne stavove i steći korisne navike
 • selekcija i formiranje domske košarkaške i nogometne ekipe

Sportsko-rekreacijske aktivnosti

Voditeljica, dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi

 • Organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena
 • treniranje učenica (odbojka i stolni tenis, badminton)

Ishodi

 • usvojiti potrebu za vježbanjem
 • koristiti stečenu naviku vježbanja u daljnjem životu i radu

Eko-etno

Voditeljica: Tamara Vrhovec, prof. pedagogije, stručna suradnica pedagoginja savjetnik

Ciljevi

 • razviti svijest kod učenika o važnosti stvaralačkog izražavanja ideja, o važnosti poznavanja nacionalne kulturne baštine, te o važnosti estetike u svakodnevnom životu
 • poticati kreativnost

Ishodi

 • razviti komunikacijske vještine, samopoštovanje, samopuzdanje te svijest o vlastitim sposobnostima
 • izraziti i oblikovati svoje ideje, osjećaje, doživljaje i iskustva u različitim umjetničkim područjima
 • raditi s različitim materijalima
 • razviti praktično-radne vještine i kulturu rada u samostalnim i skupnim aktivnostima
 • razviti pozitivan stav i skrb za estetiku i kulturu životne okoline

Multimedijska grupa

Voditelj: Đorđe Kozomara

Ciljevi

 • potaknuti učenike na izražavanje i oblikovanje ideja, osjećaja, doživljaja i iskustva kroz fotografiju i digitalno fotografiranje

Ishodi

 • obilježiti značajnije datume, aktualnosti i događanja u Učeničkom domu Križevci na web stranici Učeničkog doma
 • prezentirati rad Multimedijalne grupe
 • natjecati se na regionalnoj/državnoj domijadi

Glazbeno-plesno-scenska grupa

Voditeljica, Marija Kovačić

Ciljevi

 • poticati učenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena
 • poticati spontanost i originalnost
 • savjetovati učenike kod odabira glazbenog repertoara
 • sudjelovati u pripremi i izvedbi točaka
 • poticati vježbanje

Ishodi

 • vježbati glazbene i plesne točke
 • osmisliti dramske igrokaze
 • dati prijedloge i sudjelovati u realizaciji „Dobrodošlice“, „Plesnjaka“ „Božićnog programa“ „Valentinova“ „Maskenbala“ te sudjelovati u osmišljavanju, pripremi i vježbanju glazbeno-plesnih točaka
 • usvojiti pozitivan odnos prema dramskoj i kazališnoj umjetnosti

„Budi zdrav i zabavi se“

Voditelj: Alan Franjković, prof. fizičke kulture

Ciljevi

 • organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi

 • potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • sportskim aktivnostima prevenirati različita rizična ponašanja
 • upoznati učenike s novim rekreativnim sadržajima te ih podučiti novim osnovama za samostalno istih
 • selekcija i formiranje domske ekipe
 • formiranje šahovske ekipe

„Vrt(imo) zdrav film“

Voditeljica: Sanela Hrg, medicinska sestra

Ciljevi

 • uređenje povrtnjaka Učeničkog doma

Ishodi

 • spoznati važnost pravilne prehrane
 • čuvati stare sorte povrća
 • svrsishodno iskoristiti svoje slobodno vrijeme

Copyright 2019. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci

Izrada: Igor Jelen