Izbornik

Slobodne aktivnosti

U Učeničkom domu Križevci učenici mogu odabrati sljedeće slobodne aktivnosti odnosno grupe:

Košarka i nogomet

Voditelj: Igor Dodik

Ciljevi

 • Organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi

 • potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • sportskim aktivnostima prevenirati različite oblike rizičnog ponašanja
 • prepoznati pozitivne životne stavove i steći korisne navike
 • selekcija i formiranje domske košarkaške i nogometne ekipe

Sportsko-rekreacijske aktivnosti

Voditeljica, dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi

 • Organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena
 • Utjecati na poboljšanje antropološkog statusa učenika

Ishodi

 • usvojiti potrebu za vježbanjem
 • Koristiti nove motoričke  vještine i znanja
 • Znati primijeniti automatizirana konativna iskustva
 • Koristi  stečenu naviku vježbanja u daljnjem životu i radu

Šah i multimedija

Voditelj: Đorđe Kozomara

Ciljevi

 • Unapređivanje šahovskog znanja, vježbanje logičkog razmišljanja, razvoj memorije i kreativnosti
 • obogaćeno korištenje slobodnog vremena učenica i učenika

Ishodi

 • Ostvariti nova poznanstva učenica i učenika, promovirati šah kao igru, nadmetati se međusobno, sudjelovati i natjecati se na regionalnoj/državnoj domijadi u kategoriji šah, digitalna fotografija/film
 • Popularizirati šah u Domu
 • Obilježiti značajnije datume, aktualnosti i događanja u Učeničkom domu
 • Priprema, obrada i slanje materijala za domsku web stranicu doma

Glazbeno-plesna grupa

Voditeljica, Marija Kovačić

Ciljevi

 • poticati učenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena
 • poticati spontanost i originalnost
 • savjetovati učenike kod odabira glazbenog repertoara
 • sudjelovati u pripremi i izvedbi točaka
 • poticati vježbanje

Ishodi

 • Vježbati glazbene i plesne točke
 • Osmisliti dramske igrokaze
 • Dati prijedloge i sudjelovati u realizaciji (»Božićnog programa«, »Valentinova«, »Maskenbala«) te sudjelovati u osmišljavanju, pripremi i vježbanju glazbeno-plesnih točaka
 • Usvojiti pozitivan odnos prema glazbenoj i plesnoj umjetnosti.

Badminton i teretana

Voditelj: Alan Franjković, prof. fizičke kulture

Ciljevi

 • organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi

 • potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • sportskim aktivnostima prevenirati različita rizična ponašanja
 • upoznati učenike s novim rekreativnim sadržajima te ih podučiti novim osnovama za njihovo samostalno izvođenje
 • selekcija i formiranje domske badmintonske ekipe

„Vrt(imo) zdrav film“

Voditeljica: Sanela Hrg, medicinska sestra

Ciljevi

 • uređenje povrtnjaka Učeničkog doma

Ishodi

 • spoznati važnost pravilne prehrane
 • čuvati stare sorte povrća
 • svrsishodno iskoristiti svoje slobodno vrijeme

Dramska grupa

Voditeljice: Marija Kovačić, magistra religiozne pedagogije i katehetike, odgajateljica mentorica, Sanela Hrg, bacc. sestrinstva, medicinska sestra

Ciljevi

 • Izraziti svoje scenske sposobnosti, te savladati strah od javnog nastupa

Ishodi

 • Osmisliti dramske izraze i recitaciju
 • Izraziti vlastite ideje
 • Poticati spontanost, originalnost
 • Steći raztumijevanje i osobnu odgovornost za stvaralački proces

Copyright 2021. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci

Izrada: Igor Jelen