Izbornik

Upisi 2017./2018.

Učenički dom Križevci u školskoj godini 2017./2018. prima na smještaj i prehranu 46 učenika, od toga 30 mladića i 16 djevojaka.

U privitku se nalazi:

  1. Natječaj za prijam učenika srednjih škola u Učenički dom Križevci u školskoj godini 2017./2018.
  2. Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2017./2018.

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti:

  • prijavnica na natječaj za upis u učenički dom (preuzima se u Domu, na web stranici www.mzos.hr ili na web stranici Doma)
  • preslika svjedodžbi posljednja četiri razreda osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole) ili preslika svjedodžbe završnog razreda za učenike srednjih škola
  • preslika domovnice
  • potvrda obiteljskog liječnika o zdravstvenom stanju učenika

odgovarajuće dokumente na osnovi koje učenik može ostvariti pravo na izravan prijam u Dom ili pravo na bodove utvrđene prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prijava se može izvršiti dana 12. 7. 2017. godine od 8,00 do 15,00 sati osobno u Učeničkom domu Križevci ili putem e-mail-a: uprava.pedagog@gmail.com.

Ukoliko se prijava šalje putem e-maila, lijepo molimo prijavnicu na natječaj čitko popuniti, neka je potpiše učenik i roditelj/staratelj učenika te pod posebni podaci prema zahtjevu doma treba navesti ime i prezime, OIB, adresu roditelja/staratelja koji će potpisati ugovor, kontakt i e-mail ukoliko ga roditelj/staratelj posjeduje, skenirati s ostalom potrebnom dokumentacijom i poslati.

Copyright 2018. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci

Izrada: Igor Jelen